Agencia Tributaria

www.aeat.es

Col.legi d’Economistes de Catalunya

www.coleconomistes.com

Registro Mercantil de Barcelona

www.registromercantilbcn.es

Seguridad Social

www.seg-social.es

Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Barcelona

www.graduados-sociales.com

Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona

www.icab.cat

Generalitat de Catalunya

www.gencat.cat

Tecnocampus – Formación Universitaria

www.tecnocampus.cat